Wiedza i praktyka – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wiedza i praktyka

W ramach zajęć praktycznych uczniowie klasy pierwszej Technikum Rolniczego prowadzili analizę pomiarów przyrządów znajdujących się w klatce meteorologicznej umieszczonej na terenie ZSPT CKU w Bojanowie.
Każdy rolnik powinien znać zasady określania stanu pogody. Wiele zabiegów wykonywanych podczas prac polowych zależy od wpływu czynników klimatycznych. Na kolejnych zajęciach zajmiemy się pomiarami ilości opadów, nasłonecznienia, zbadamy również, za pomocą urządzeń meteorologicznych, kierunek i prędkość wiatru. Uczniowie zobowiązali się do systematycznego odczytywania wartości w ogródku meteorologicznym. Zdobyte umiejętności na pewno wykorzystają podczas swojej pracy zawodowej.