„WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM ”, – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM ”,

27 października odbył się II etap konkursu „WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM ”, którego celem jest propagowanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Skierowany jest on do przyszłych rolników – uczniów szkół rolniczych i ich opiekunów. W trakcie wizytacji gospodarstw komisja oceniała:
• stan zabezpieczenia maszyn i narzędzi rolniczych,
• sposób przygotowania do magazynowania i stosowania środków ochrony roślin,
• sposób magazynowania zbóż i materiałów pędnych,
• zabezpieczenie maszyn do przygotowania pasz,
• zabezpieczenie pomieszczeń inwentarskich przed dostępem dzieci, zabezpieczenie maszyn i narzędzi stosowanych do napraw sprzętu rolniczego oraz warunki wykonywania innych prac rolniczych.
Wizytacja komisji konkursowej w gospodarstwach naszych uczniów odbyła się w obecności przedstawiciela KRUS, PIP oraz nauczyciela z naszej szkoły.
Życzymy naszym uczestnikom powodzenia na finale w Lesznie.