Winter Talent Show – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Winter Talent Show

To już trzecia edycja Winter Talent Show. Uczniowie mogli zaprezentować widzom swoje wspaniałe talenty, umiejętności oraz owoce ciężkiej pracy.
21 grudnia, w sali kinowej w Bojanowie mieliśmy okazję obejrzeć występy uczestników, które zachwyciły publiczność. Rywalizacja trwała ponad godzinę, następnie jury w składzie: wicestarosta Powiatu Rawickiego- pan Jakub Moryson, prezes TKB- pan Czesław Kryszkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej w Bojanowie- pani Aldona Łuczak oraz przewodnicząca Rady Rodziców-pani Wioletta Wojciechowska, udało się na obrady. W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie wraz z nauczycielami śpiewali kolędy.
Po burzliwych obradach jury przedstawiło publiczności zwycięzców tegorocznego Winter Talent Show:
– I miejsce przyznano Ewie Świątek za przepiękną grę na pianinie,
– II miejsce zdobyły Lena Ekstedt i Marysia Woźniak za układ gimnastyczny,
– III miejsce zajęła Wiktoria Panasewicz za recytację wiersza.
Specjalne wyróżnienie TKB otrzymał Adam Turbański wykonanie utworu w języku niemieckim.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Doceniamy wasze talenty i życzymy dalszych sukcesów. Wszyscy jesteście wspaniali, czekamy na kolejną edycję! Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród a członkom jury za poświęcony czas i sprawiedliwy werdykt.