Wiosenne zajęcia – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych