Wizyta pana profesora Zbigniewa Jakubca z dnia 2.12.2021. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wizyta pana profesora Zbigniewa Jakubca z dnia 2.12.2021.

Nawiążemy jeszcze do wizyty pana profesora Zbigniewa Jakubca z dnia 2.12.2021.
Autor niniejszego wpisu pozwoli sobie na odrobinę prywaty 😉
Zajęcia z Profesorem Zbigniewem Jakubcem były zawsze czystą przyjemnością. Jeśli miałbym wskazać „nr 1 na podium” nauczycieli, od których najwięcej się nauczyłem w kwestii ochrony przyrody i z którymi absolutnie dzielę pogląd na działania z nią związane, to z całą pewnością będzie właśnie pan Profesor.
Zawsze wspominam z uśmiechem zajęcia, na które polecił nam Profesor przynieść kredki… Na studiach? Kredki? Ano właśnie. Na kartkach formatu A3 z mapami z badań ornitologicznych z lat 60. ub. stulecia szacowaliśmy liczebność poszczególnych gatunków ptaków. Na mapach zaznaczone były osobniki odnotowanych gatunków, które w trakcie badań przeleciały na badanej powierzchni oraz te, które się odzywały (śpiew wabiący, ostrzegawczy…).
Dyskusje z Profesorem na temat poruszanych zagadnień natury ochrony przyrody to czysta przyjemność i gwarancja 100% fachowego podejścia. Ale czy to właśnie nie tego można spodziewać się od naukowca, który jako pierwszy ustalił liczebność bocianów białych w Polsce na podstawie opracowanych przez siebie badań ankietowych gmin? Czy naukowca, który jako pierwszy podjął się oszacowania liczebności niedźwiedzia brunatnego w Polsce? A ponadto pracownika Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, członka rad naukowych parków narodowych, współautora licznych planów ochronnych, badacza ptaków gór i zwierząt synantropijnych (tych, które coraz chętniej przebywają w sąsiedztwie człowieka)?
Jako jednak częściowo wychowanek profesora Zbigniewa Jakubca, który, podobnie jak dr Zbigniew Zawada, zawsze mi sprzyjał, cieszę się ogromnie, że udało się zaprosić Profesora do naszej szkoły. Opowiedział naszym uczniom o fokach Morza Północnego, ich zwyczajach, biologii i problematyce ochrony omówionych gatunków. Udało też namówić się Profesora na opowiedzenie o swym bogatym przyrodniczym życiu, które – jak sam przyznał – wiedzie od lat niezwykle ciekawie. A wypowiedź swą zwieńczył powtarzaną od zawsze i przeze mnie myślą: „róbcie w życiu to, co da wam przyjemność”, mając na myśli trudne wybory życiowe związane z karierą i życiem zawodowym.
————-
Sebastian Pilichowski