Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lesznie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych