Wolontariusze ZSPT CKU w Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych