Wycieczka do Leszna – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wycieczka do Leszna

15 marca 2023 r. dwie klasy 3 TI i 4 TIsp odwiedziły Akademię Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Uczniowie wzięli udział w ciekawych zajęciach laboratoryjnych: ,,Wykorzystywanie kolektorów danych w procesach magazynowych”- uczniowie samodzielnie instalowali system Windows 11 Pro na maszynach wirtualnych.
Wyjazd był znakomitą okazją do edukacji oraz uzyskania informacji z tzw. pierwszej ręki, na temat rekrutacji na uczelnię, czy też możliwości uzyskania miejsca w akademiku.
Opiekunami wycieczki byli: p. Inez Michta i p. Dariusz Adamczak.