WYCIECZKA DYDAKTYCZNA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA

Wycieczka dydaktyczna do Państwowego Instytutu Badawczego w Pawłowicach
Dn. 16 listopada uczniowie kl. 1 TWR uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Państwowego Instytuty Badawczego w Pawłowicach, gdzie znajduje się nowoczesna obora dla ok. 1200 szt. bydła. Dzięki uprzejmości Pana dyrektora Mariana Kamyczka, uczniowie zapoznali się z tematyką nowoczesnych technologii wykorzystywanych w hodowli zwierząt oraz z zasadami żywienia i rozrodu tej grupy zwierząt. Drugim punktem naszej wycieczki była wizyta w owczarni w Kociugach, gdzie hodowane są owce rasy merynos i romanowskiej. Uczniowie poznali najważniejsze zasady pracy w owczarni oraz mieli okazję obserwować strzyże owiec.
A. Wawrzyniak