Wycieczka po Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wycieczka po Bojanowie

W czwartek, 20 października po lekcjach wybraliśmy się na pieszą wycieczkę po Bojanowie, której celem było poznanie historii najbliższej okolicy.
Dotarliśmy do Parku imienia Stefana Bojanowskiego. Na skraju parku wznosi się pomnik założyciela miasta Bojanowa,
Stefana Bojanowskiego oraz jego syna Bogusława.
Z informacji zawartych na dwóch pamiątkowych tablicach można się dowiedzieć,
że obie te postacie były również zasłużone dla kraju. Uczeń klasy III TI Adam Turbański w
interesujący sposób opowiedział nam o powstaniu miasta Bojanowa i jego historii. Następnie
wspólnie posprzątaliśmy teren wokół pomnika i zapaliliśmy znicze .
Wycieczka udała się, dopisała nam piękna pogoda. Już planujemy kolejną wyprawę po
naszym regionie. Zapraszamy chętnych uczniów i nauczycieli.