Wycieczka zawodowa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wycieczka zawodowa

W dniu 17 października odbyła się wycieczka zawodowa do ZOO i afrykarium we Wrocławiu.
W zajęciach brały udział drugie klasy technikum weterynarii oraz uczniowie pierwszej i drugiej klasy technikum rolniczego wraz z nauczycielami p. Beatą Klupś, Ewą Bergmann i Inez Michtą. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt, zapoznanie z warunkami ich życia, wskazanie funkcji ogrodów zoologicznych jako placówki edukacyjnej oraz ekologicznej w zakresie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, wyrobienie zmysłu obserwacji otaczającej nas przyrody.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, z niecierpliwością czekają na kolejne.
B.K i E.B