Wyjątkowa wizyta – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wyjątkowa wizyta

Jednym z głównych punktów programu piątkowej wizyty Ambasadora Republiki Panamy w Warszawie Jego Ekscelencji Javiera Alcidesa Bonagasa de Gracia były spotkania z uczniami i nauczycielami.
Pan ambasador odwiedził główny budynek szkoły, który niedawno przeszedł termomodernizację, budynek B. oraz nowo wyremontowaną salę gimnastyczną.
Uczniowie mieli okazję porozmawiać z dyplomatą m.in. o życiu i kulturze w Republice Panamy.