Wyjazd do Zoo Łączna – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wyjazd do Zoo Łączna

W dniach 17-19 maja 2023 grupa uczniów III klasy technikum weterynaryjnego przebywała tuż pod polsko-czeską granicą u naszego partnera – ZOO Łączna. Opiekunem wyjazdu był nasz nauczyciel biologii, pan Sebastian Pilichowski, pod którego okiem oraz dyrektora ogrodu zoologicznego uczniowie zapoznali się z szeroką gamą zagadnień związanych z:
– prowadzeniem i rolą ogrodu zoologicznego,
– opieką nad gatunkami ginącymi,
– żywieniem i bilansowaniem diety u zwierząt,
– zapewnieniem warunków właściwych dla rozrodu lemurów,
– różnicami w opiece nad młodymi u lemurów,
– aranżacją wybiegu w oparciu o potrzeby biologiczne i behawioralne zwierząt,
– połączeniem roli zoo z ochroną lokalnej i krajowej przyrody,
– zasadami bezpieczeństwa pracy ze zwierzętami.
Nasi uczniowie również pomogli w pracy przy zwierzętach, sprzątając wybiegi i sprawdzając bieżące potrzeby zwierząt.
Dziękujemy bardzo za gościnę i przekazaną wiedzę panu Marcinowi Nowaczykowi oraz poznania funkcjonowania zoo od zaplecza!
W kolejnych postach pokażemy to piękne miejsce, które jest warte odwiedzania i to nie jeden raz!