XXI Dzień Papieski – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

XXI Dzień Papieski

W niedzielę obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. Przypada on corocznie w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. To właśnie 16 października w 1978 roku, na konklawe zwołanym po śmierci Jana Pawła I, papieżem wybrany został Polak. Przyjął on imię Jan Paweł II.
Hasłem przewodnim XXI Dnia Papieskiego są słowa ,,Nie lękajcie się „wypowiedziane w homilii inaugurującej jego pontyfikat.
Pomysłodawcą ,,Dnia Papieskiego” jest powołana w 1999roku, przez Konferencję Episkopatu Polski ,Fundacja ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jan Paweł II w swoim nauczaniu szczególną troską otaczał młodzież. Spotkania z młodymi stały się znakiem rozpoznawczym jego pontyfikatu. Pierwszy Dzień Papieski obchodzony był w 2001 roku.
Obchody odbywają się w wymiarach intelektualnym i duchowym poprzez upowszechnianie nauczania Jana Pawła II oraz uroczyste spotkania modlitewne.
W tym dniu przed kościołami zbierane są do puszek datki pieniężne pod hasłem ,,Dzielmy się miłością”. Dochód ze zbiórki przeznaczany jest na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Młodzi ludzie dzięki tym środkom mogą kontynuować naukę w szkole oraz studiować. Mają tym samym szansę na lepszą przyszłość.