„Z poprawną polszczyzną na co dzień” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”

22 stycznia uczniowie z naszej szkoły, którzy chcieli zmierzyć się z językiem ojczystym, wzięli udział w konkursie polonistycznym pod hasłem „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Rozwiązywali test sprawdzający umiejętności z zakresu leksyki, frazeologii, składni, fleksji i ortografii.
Zmagania językowe okazały się najprostsze dla ucznia klasy 4 TI, Adama Turbańskiego, który udowodnił, że na co dzień nie ma problemów z poprawnym używaniem języka polskiego.
Natomiast po ocenie prac konkursowych nasunęły się pewne wnioski i dobra rada dla wszystkich uczniów (nie tylko dla tych, którzy mieli odwagę zmierzyć się z testem): „Zadbajcie o swój ojczysty język; pracujcie nad bogaceniem słownictwa”.