Zainteresowania naszych uczniów – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zainteresowania naszych uczniów

Adam Turbański, uczeń 3 klasy technikum informatycznego w ramach kółka historycznego zainteresował się weksylologią, czyli nauką o sztandarach.
Jako nowy przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, postanowił z tej okazji stworzyć grafiki wszystkich dotychczasowych sztandarów.
Rodowód szkolnych chorągwi liczy ponad sto lat, dzięki Adamowi możemy zobaczyć:
– międzywojenny sztandar szkolny (Państw. Śr. Szkoła Rolnicza),
– sztandar harcerskiego Hufca Rawicz,
– sztandar Związku Młodzieży Wiejskiej,
– powojenny sztandar szkolny (PTHRIN),
– obecny sztandar szkolny z motywem Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego.