Zajęcia praktyczne- rozpoznawanie zbóż i roślin zielnych. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych