Zajęcia praktyczne w technikum weterynaryjnym – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych