Zapraszamy do udziału w konkursie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w konkursie o zasięgu ogólnopolskim, jego głównym celem jest popularyzacja postaci Ireny Sendlerowej. Zainteresowanie uczniów historią bohaterki, która nie bacząc na własne bezpieczeństwo, uratowała ponad 2500 dzieci.
Organizatorem konkursu jest Fundacjia Honor Pomagania Dzieciom.
Irena Sendlerowa, została uhonorowana izraelskim tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Yad Vashem osobom, które udzielały Żydom pomocy w czasie II wojny światowej.
W latach okupacji hitlerowskiej za pomoc Żydom na terenach polskich groziła kara śmierci. Irena Sendlerowa z narażeniem życia dostarczała żywność i lekarstwa, prowadziła akcję ratowania żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Przy pomocy współpracowników organizowała schronienie dla uratowanych.
Podczas II wojny światowej wielu Polaków pomagało Żydom. Na dzień 1 stycznia 2021 roku liczba Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata wynosiła 7112 osób. Jest to najliczniejsza grupa narodowościowa spośród 51 krajów.
Więcej informacji o konkursie znajdziesz na classroomie: https://classroom.google.com/…/a/MzgyODUzMzA2NTE0/details