Zawieszenie zajęć stacjonarnych do dnia 8 listopada – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych