Zdolności kiełkowania nasion – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych