Zdolny uczeń – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych