ZJAZD I SESJA EGZAMINACYJNA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 7 – 8 czerwca 2024 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych