Zjazd Szkół dla Dorosłych 04-05 lutego 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych