ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 08 – 09 października 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych