ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 09– 10 grudnia 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych