ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 – 2 GRUDNIA 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych