ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 10 – 11 czerwca 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych