ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 10 – 11 września 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych