Zjazd Szkół dla Dorosłych 11-12 lutego 2022r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych