ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 12 – 13 maja 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych