ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 15 – 16 WRZEŚNIA 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych