ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 17 – 18 lutego 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych