ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 17 – 18 maja 2024 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych