ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 18 – 19 listopada 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych