ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 2 – 3 LUTEGO 2024 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych