ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 20 – 21 maja 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych