ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 21-22 października 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych