ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 22 – 23 kwietnia 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych