ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 22 – 23 MARCA 2024 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych