Zjazd Szkół dla Dorosłych 23-24 września 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych