ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 24 – 25 lutego 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych