Uwaga zmiana planu! Zjazd Szkół dla Dorosłych 25 – 26 lutego 2022 roku – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych