ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 25 – 26 marca 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych