ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 26 – 27 listopada 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych