ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 26 – 27 STYCZNIA 2024 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych