ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 27 – 28 maja 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych