ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 27 – 28 PAŹDZIERNIKA 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych