ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 29 – 30 października 2021 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych