ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 29 – 30 WRZEŚNIA 2023 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych